UserPreferences

ÖvergivnaSidor


The following 22 words could not be found in the dictionary of 550 words (including 550 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

Abandoned   aldrig   de   Det   eller   en   En   har   inte   lista   lång   mycket   Pages   på   redigeringsloggen   sidor   sidorna   som   tid   äldsta   ändrats   är  

Clear message

En lista sidor som aldrig har ändrats eller inte har ändrats mycket lång tid. Det är en lista de äldsta sidorna i redigeringsloggen.

2004-08-22
19:38 Info colin
2004-08-28
[DIFF] 14:47 Info ColinMacDonald
2004-09-16
01:56 Info ColinMacDonald
2004-12-08
[DIFF] 00:57 Info 70
2004-12-08
01:05 Info 70
2005-01-02
[DIFF] 16:50 Info ColinMacDonald
2007-10-31
[DIFF] 21:54 Info RichardBullingtonMcGuire Deleted page