UserPreferences

ÖvergivnaSidor


En lista på sidor som aldrig har ändrats eller inte har ändrats på mycket lång tid. Det är en lista på de äldsta sidorna i redigeringsloggen.

2004-08-22
19:38 Info colin
2004-08-28
[DIFF] 14:47 Info ColinMacDonald
2004-09-16
01:56 Info ColinMacDonald
2004-12-08
[DIFF] 00:57 Info 70
2004-12-08
01:05 Info 70
2005-01-02
[DIFF] 16:50 Info ColinMacDonald
2007-10-31
[DIFF] 21:54 Info RichardBullingtonMcGuire Deleted page