UserPreferences

WikiWikiWebb


The following 107 words could not be found in the dictionary of 550 words (including 550 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

allra   And   att   Authors   automatiserat   av   avsedd   beroende   bihang   blev   början   c2   Card   com   Cunnigham   Cunningham   daily   delar   Den   den   Detta   därför   en   En   ersättning   ett   Faq   fortfarande   Front   från   futuretense   få   följande   för   första   gör   Han   han   histora   History   Hyper   idéerna   Invited   kalla   kan   länkar   läs   man   med   mer   mpr   mycker   mönsterigenkänningsgrupper   namn   news   nyheten   några   och   också   om   or   ordagrann   Page   Pattern   Patterns   People   Platsen   platsen   populär   populära   Portland   program   programmeraren   programs   Projects   på   quick   Radiointervju   rafiles   ram   Repository   Se   sidan   sitt   skapades   skaparen   skrev   snabb   snart   som   spåra   stora   svar   talet   tidig   till   tillbaka   undvek   valde   var   väldigt   Ward   Web   web   webbplats   webbplatsen   är  

Clear message

Den allra första wiki-platsen med namn [Wiki]wiki:Wiki:FrontPage skapades 1994 som ett automatiserat bihang till [Wiki]PortlandPatternRepository. Den webbplatsen blev mycker snart väldigt populär i mönsterigenkänningsgrupper. Detta till stora delar beroende nyheten med internet och den populära platsen [Wiki]InvitedAuthors. Platsen var och är fortfarande avsedd för [Wiki]PeopleProjectsAndPatterns.

[Wiki]WardCunnigham var skaparen och programmeraren av den sidan. Han valde wiki-wiki som en snabb ordagrann ersättning och undvek därför att kalla sitt program för "quick-web". En tidig webbplats [Wiki]WikiWikiHyperCard gör att man kan spåra idéerna tillbaka till en [Wiki]HyperCard, som han skrev i början 80-talet.

Se också följande länkar: