UserPreferences

WikiNavn


The following 31 words could not be found in the dictionary of 550 words (including 550 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

af   Arbitrary   Arbitrære   automagisk   begyndelsesbogstav   bliver   den   eller   engelske   et   Et   ets   Help   Henvisninger   henvisninger   Hjælp   Linking   med   Names   Navn   også   On   ord   Page   sammensat   Se   side   sidenavne   stort   Til   til  

Clear message

Et WikiNavn er et ord sammensat af ord med stort begyndelsesbogstav. WikiNavne bliver automagisk henvisninger til WikiNavnets side. Se også HjælpTilHenvisninger, "Arbitrære sidenavne" (eller den engelske HelpOnLinking, "Arbitrary Page Names").