UserPreferences

Full text search for "WikiNamn"


SexCitationsTecken . . . . 8 matches

...''''''ångaBökigaOrd så att de inte blir WikiNamn. Skriv bara sex enkla citationstecken e...
...ma detta. För att länka endast till ett WikiNamn med ändelse (som i WikiNamn''''''et ist...
...st till ett WikiNamn med ändelse (som i WikiNamn''''''et istället för WikiNamnet), kan d...
...se (som i WikiNamn''''''et istället för WikiNamnet), kan du sätta S''''''exCitationsTeck...
...r ett specialfall men inte det enda) av WikiNamn. När man pratar om en Kategori utan at...
...har identifierare som annars skulle bli WikiNamn. Exempel (i java): class Hell...
...st looks better. * N'r du använder ett WikiNamn på sidan själv (som S''''''exCitationsT...
...ktiga ord som har samma mönster som ett WikiNamn, men som inte behöver Wiki-sidor (som ...

HjälpMedAnpassning . . . . 5 matches

... 0 || ''true'' för att tillåta {{{!IngetWikiNamn}}} i märkspråket || || changed_time_fmt...
...nvänds för att definiera vad som är ett WikiNamn || || mail_from || None || `From:`-brev...
...nvänds för att definiera vad som är ett WikiNamn || || url_mappings || {} || uppslagstab...
...a det förvalda teckenuppsättningen för WikiNamn i "moin_config.py". Ett säkert förval ä...
... det speciella märktaggarna för utökade WikiNamn["extended name"]` för att få namn med t...

HjälpMedLänkar . . . . 4 matches

...terna referenser är interna automatiska WikiNamn-länkar.)]] i texten: * direkt insättni...
...alternativet `bang_meta`är satt, så kan WikiNamn-länkning undvikas genom att sätta ett u...
... sätta ett utropstecken (''bang'') före WikiNamn''''''et. ex. `!WikiNamn`. Detta alterna...
...(''bang'') före WikiNamn''''''et. ex. `!WikiNamn`. Detta alternativ är normalt avslaget....

HjälpFörNybörjare . . . . 3 matches

...och HjälpRegister. == Wikinamn == Ett WikiNamn är ett sammansatt ord, där varje delord...
...arje delord börjar med en stor bokstav. WikiNamn blir automatiskt hyperlänkar till sidor...
... små bokstäver utan att det tas som ett WikiNamn, så kan du använda konventionen med sex...

WikiNamn . . . . 3 matches

...e ##master-date:2002-03-05 10:00:35 Ett WikiNamn är ett sammansatt ord där varje delord ...
...arje delord börjar med en stor bokstav. WikiNamn blir automagiskt hyperlinkar till WikiN...
...iNamn blir automagiskt hyperlinkar till WikiNamn''''''ets sida. Se också HjälpFörNybörja...

HjälpMedAttSkapaSidor . . . . 2 matches

... För att skapa en ny sida, skriv sidans WikiNamn på en redan existerande sida och spara ...
... tas bort, så se till att du stavar nya WikiNamn korrekt. För att få hjälp med att skap...

HjälpMedÄndringar . . . . 1 match

...dor måste SeUtSomDetHär. Det kallas ett WikiNamn. Om du skriver ett ord som SerUtSomDetH...

HjälpMedÄndringar/UnderSidor . . . . 1 match

... använda "/" för att sätta samman flera WikiNamn kan man skapa godtyckligt djupa hierark...

SystemPagesInSwedishGroup . . . . 1 match

... * SystemPagesGroup * WikiHomePage * WikiNamn * WikiSandLåda * WikiWikiWebb * Xslt...

9 hits out of 388 pages searched. Needed 0.1 seconds.