StruktureradText är text som använder indrag och enkla symboler för att beskriva dokumentets strukture. För att läsa om nästa generations strukturerad text, se [MoinMoin]ReStructuredText och [WWW]here.

En strukturerad sträng består av en sekvens av paragrafer åtsklijda av en eller flera blankrader. Varje stycke har en nivå som är definierad av det minsta indraget i stycket. En stycke är inuti ett annat stycke om det omkringliggande stycker har en lägre indragsnivå.

Speciell symbolik används för att beskriva speciella konstruktioner: