UserPreferences

StruktureradText


The following 224 words could not be found in the dictionary of 550 words (including 550 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

absolut   absoluta   amos   andra   anges   annat   Antal   antalet   använder   används   att   av   avdelade   avslutande   avslutas   bara   Behandlas   behandlas   behanlas   behanldas   beskriva   beskrivande   består   betonad   bindestreck   blankrader   blanktecken   blir   block   bokstäver   börjar   cell   celler   cellerna   cellseparatorer   celltexten   centrerad   citationstecken   citationstecknet   com   comma   definierad   del   Delstycken   demonstrerats   Den   den   det   Detta   detta   dev   digicool   direkt   dokumentet   dokumentets   dubbla   där   Effective   effektiv   efter   ekvivalenta   eller   en   En   endast   enkelt   enkla   enradsstycke   ett   Ett   exempel   Exempel   exempelkod   flera   fungerar   följer   följs   följt   för   För   före   föregående   först   första   förstärkt   ganska   generations   genom   gå   gör   göra   hakparenteser   hakparentser   har   here   href   hyperlänk   här   höger   indrag   indraget   indragsnivå   Ingredienser   initiala   innanför   innehåller   inte   interpunkteringstecken   interpunktionstecken   inuti   jim   Joe   kan   kolon   kolumn   kommer   konstruktioner   korresponderar   lista   listelement   lägre   länk   läsa   maila   mailto   med   mellan   mellanrum   mellanslag   Members   mer   mig   minsta   Morötter   name   Namn   namngiven   nivå   numrerad   numrerat   nästa   någon   Observera   och   Om   om   omkringliggande   oordnad   or   ordet   paragrafer   punkt   punktlista   punter   på   rad   raden   rader   Radmatningar   radslut   Re   referenser   regel   regerl   relativa   rubrik   se   sekvens   sekvenser   ses   Ses   siffror   skriva   slutar   slutreferenser   Smith   som   Som   Speciell   speciella   Structured   strukture   strukturerad   Strukturerad   sträng   stycke   stycker   stycket   står   symboler   symbolik   sätta   så   såväl   tabel   tabelellens   tas   Techniques   tecken   tekniken   text   Text   Textblocken   texten   Texts   Till   till   Tillsammans   Tolkas   två   understruken   understryckningstecken   vara   Varje   varje   vars   visas   vänster   zope   Ägg   än   är   åtsklijda   över  

Clear message

StruktureradText är text som använder indrag och enkla symboler för att beskriva dokumentets strukture. För att läsa om nästa generations strukturerad text, se [MoinMoin]ReStructuredText och [WWW]here.

En strukturerad sträng består av en sekvens av paragrafer åtsklijda av en eller flera blankrader. Varje stycke har en nivå som är definierad av det minsta indraget i stycket. En stycke är inuti ett annat stycke om det omkringliggande stycker har en lägre indragsnivå.

Speciell symbolik används för att beskriva speciella konstruktioner: