UserPreferences

HjælpTilFormatering


The following 145 words could not be found in the dictionary of 550 words (including 550 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

af   afsnit   afstand   aktiveret   al   alternativ   andre   anførselstegn   at   backticks   begyndelsen   bemærk   Bemærk   Blander   Blandet   blanke   bliver   bredde   Brug   bruge   både   circumflex   colorize   colors   det   du   Du   Editing   Eksempel   eksemplet   eller   Ellers   en   En   end   endelsen   enkelte   escape   Farvelagt   farvelagt   fast   fed   Fed   fedhæftet   fil   flere   Foot   for   format   formatering   forskellige   fra   fremhæve   fremvist   from   få   fås   har   Hello   Help   her   Hold   husker   ignoreret   ikke   import   indeholder   indenfor   indlejret   Indsæt   indsætte   information   Ingen   inline   instruktion   kan   kildekode   kildekodesekvenser   klammer   klammerne   kode   kodeafsnit   kodefremvisning   kodesekvens   kortere   kun   lave   linje   linjer   linjeskift   markørerne   matematiktimerne   med   mellem   mellemrum   men   mere   mulig   muligvis   måder   Note   og   om   omkranse   On   opsætning   ovenfor   palette   potens   proces   program   python   Python   på   samme   side   sitets   skal   skrifttype   slutmarkørerne   slutningen   slås   som   sprog   standard   start   superscript   support   syntaks   tegn   tekst   teksten   Textformateringsregler   til   Tilknyt   tre   tuborg   uden   under   ved   vha   vi   vist   world   øjeblikket  

Clear message

Textformateringsregler

Hold afstand med blanke linjer mellem afsnit. Brug [[BR]] til at lave linjeskift i afsnit.

Du kan fremhæve tekst som kursiv eller fed. Kursiv fås ved at omkranse teksten med 2 x enkelte anførselstegn. Fed fås ved at omkranse teksten med 3 x enkelte anførselstegn. Du kan superscript tekst ved at omkranse med circumflex (potens-tegn).

Indsæt program-kildekode uden formatering, vist med "fast bredde"-skrifttype vha. tre "tuborg-klammer":

10 PRINT "Hello, world!"
20 GOTO 10

Bemærk, at indenfor kodeafsnit, både indlejret og fremvist, bliver al wiki markup ignoreret. En alternativ og kortere syntaks for indlejret kode er at bruge "backtick" tegn (bemærk at det kan slås fra i sitets opsætning, men er aktiveret som standard).

Du kan mere information om mulig markup under HelpOnEditing.

Eksempel

Blander ''kursiv'' og '''fed''':
 * '''''Blandet''' i begyndelsen''
 * '''''Blandet'' i begyndelsen'''
 * '''Blandet i ''slutningen'''''
 * ''Blandet i '''slutningen'''''

Du husker muligvis ''a''^2^ `+` ''b''^2^ `=` ''c''^2^ fra matematiktimerne.

En { { {indlejret kodesekvens} } } har start- og slutmarkørerne  samme linje. Ellers skal du bruge `backticks`.

En kodefremvisning har markørerne  forskellige linjer: { { {
'''Ingen''' markup her!
} } }
/!\ I eksemplet ovenfor har vi escape't markørerne til kildekodesekvenser ved at indsætte mellemrum mellem tuborg-klammerne.

fremvist

Blander kursiv og fed:

Du husker muligvis a2 + b2 = c2 fra matematiktimerne.

En indlejret kodesekvens har start- og slutmarkørerne samme linje. Ellers skal du bruge backticks.

En kodefremvisning har markørerne forskellige linjer:
'''Ingen''' markup her!

Farvelagt kodefremvisning

Der er flere måder at farvelagt formatering af Python kode1:
  1. start en kodefremvisning med en linje som kun indeholder "#!python"

  2. Tilknyt indlejret en fedhæftet fil med endelsen ".py" vha. "inline:"

  3. start en side med en Python-format proces-instruktion ("#format python")

Eksempel:
  1 
  2 
from colors import palette
palette.colorize('python')