UserPreferences

HjälpMedÅtgärder/BifogaFil


The following 257 words could not be found in the dictionary of 550 words (including 550 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

administratören   Aktivering   aldrig   alla   alternativt   andra   Annars   annars   anpassning   Anpassning   antingen   använd   Använd   användas   används   att   Att   Attach   attachment   attacker   automatiskt   av   avdelning   avstängd   bara   befintlig   behöver   betyder   bifoga   Bifoga   bifogade   bilder   bildnamn   bli   blir   Byt   byta   Changes   Den   den   Denial   dessa   Det   det   detaljer   detekteras   Detta   direkt   Do   Draw   draw   drawing   du   däremot   därför   edit   Efter   efter   Eftersom   eftersom   eller   en   En   etc   ett   eventuell   ex   ext   fallet   Fil   fil   filbifogning   filbifogningar   filbifogningen   filbifogningens   filbifogningsuppladdningssidan   File   filen   filename   filer   filnamn   filtyp   filtyper   filuppladdning   filuppladdningar   finns   funktionen   fält   fältet   fär   färglagd   följer   för   För   förklaras   först   första   Förutom   förvanskade   ge   genererade   genom   get   Get   gällande   gäller   gången   gör   har   Hjälp   Hur   hur   här   inbyggda   infogade   infogas   ingen   inline   innehåll   inte   interaktivit   Istället   istället   Java   kan   klicka   Klickar   klickat   kommer   kunna   källkod   källkodsfil   Ladda   ladda   laddas   Latest   likadant   linjegrafik   linjegrafikbild   lokal   länk   länka   länkar   länken   lätt   man   Med   med   mer   missbrukat   motsats   multipla   måste   möjligt   Name   namn   nedan   normala   normalt   ny   när   nästa   och   också   of   Om   om   omkonfigureringar   orginalfilnamnet   picturename   Plugin   Plugins   png   precis   programmet   Python   på   påslagen   radering   redan   redigera   Redigering   redigeringen   referera   reflekteras   regler   ritprogrammet   samma   Se   se   sedan   Self   senare   ser   Service   ses   sida   sidan   sidfoten   sidor   sig   själv   själva   ska   skapa   skapar   skillna   skriver   slaget   slås   som   spara   Sparandet   sparar   sparat   sparats   syntax   säkerhetskopia   så   sådan   Text   till   tillåter   tomt   tre   tredje   två   typen   typens   undersökas   up   Upload   upp   uppför   uppladdning   Uppladdningsformuläret   uppladdningssidan   ut   valfria   vandalism   vara   Varje   vektorgrafik   vid   view   vilken   vill   visas   Åtgärden   ändra   ändring   ändringshistorik   är   återställa   åtgärd   åtgärden   över  

Clear message

Aktivering av BifogaFil åtgärden

Åtgärden BifogaFil tillåter att en sida har multipla bifogade filer. Eftersom filuppladdning kan bli missbrukat av DoS-attacker (Denial of Service) är BifogaFil en åtgärd som normalt är avstängd och funktionen måste slås av wiki-administratören. Se [Self]anpassning av MoinMoin för detaljer.

Hur man skapar filbifogningar

För att skapa en ny filbifogning kan man antingen bifoga en länk till en fil, till en sida (se nedan hur man gör det) eller kan man klicka BifogaFil-länken i sidfoten. I första fallet ses en länk med Ladda up en ny filbifogning efter att sidan sparats. Klickar man den kommer man till uppladdningssidan, precis som om man klickat direkt UploadFil-länken.

Uppladdningsformuläret har tre fält. Förutom fältet för filen som ska laddas upp finns två valfria fält, en för att ge MIME-typen för fältet (annars detekteras den automatiskt), det andra för att ge ett alternativt namn för att spara filen med.

En filuppladdning skriver aldrig över en redan befintlig fil. Om det redan finns en fil med samma namn måste du först byta namn filen som du vill ladda upp. Annars, om "Byt namn till"-fältet är tomt, används orginalfilnamnet.

Varje uppladdning eller radering av filbifogningar reflekteras i LatestChanges och kan därför undersökas av andra. I motsats till ändring av sidor, finns det däremot ingen ändringshistorik spara en lokal säkerhetskopia av filen, för att kunna återställa vid eventuell vandalism.

Att länka till filbifogningar

För att länka till filuppladdningar en sida, använd attachment:filnamn.ext. En länk av det här slaget följer alla normala regler för länkar, t.ex. bilder blir inte automatiskt infogade etc. Använd inte URL:en av [get]-länken som du kan se filbifogningsuppladdningssidan eftersom dessa länkar kan ändra sig och blir lätt förvanskade vid omkonfigureringar av wiki:n. För att referera till filer som är bifogade till en sida, använd attachment:WikiName/filename.ext.

Istället för attachment: kan också inline: användas, vilken om möjligt gör att filbifogningens innehåll infogas när sidan visas, istället för länken själv. För bilder är det ingen skillna. För Python-källkod (filbifogningar med en filtyp av .py) gäller att den visas som syntax-färglagd källkodsfil. För alla andra filtyper uppför sig attachment: likadant som inline:.

Den tredje typens länk drawing: förklaras i nästa avdelning.

Redigering av linjegrafik

En länk som ser ut som drawing:picturename tillåter att man interaktivit kan redigera vektorgrafik genom det inbyggda Java-programmet. Det programmet sparar sedan två filbifogningar, "bildnamn.draw" och "bildnamn.png". Efter att du första gången har sparat en sådan linjegrafikbild visas den genererade PNG-filen med drawing:-länken. Detta betyder att Java bara behöver vara påslagen vid själva redigeringen av bilden, inte när den senare visas.

För att senare redigera en linjegrafikbild, klicka AttachFile och använd [edit]-länken som visas, istället för [view] fär .draw-filbifogningen. Sparandet av en linjegrafikbild kan ses i LatestChanges.

För mer detaljer gällande ritprogrammet, se [TWiki]Plugins/TWikiDrawPlugin.