UserPreferences

HjälpMedÅtgärder


The following 292 words could not be found in the dictionary of 550 words (including 550 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

action   aktuella   aldrig   alla   antingen   använd   användardefinitierade   användarinställningar   använder   används   arbetar   arbetear   att   Attach   av   avlägsnats   Ball   bara   baserat   begränsat   begäran   bekräftelse   bifoga   Bifoga   blandade   body   bokmärke   bokstäver   bookmark   bort   botten   bygga   byta   börjar   cache   Changes   chart   Check   content   Database   de   De   del   Delete   den   denna   deras   Det   det   detaljer   Detta   diagram   dina   djup   du   Du   dumpform   Dvs   edit   efter   egna   eller   en   En   ett   ex   export   exporterar   Fil   File   filer   finns   format   formaterad   formaterade   formtest   formulärfält   Full   fullsearch   funktioner   färglägger   Följande   för   För   förutom   genererar   genererat   ger   Get   gett   grupp   har   head   hela   Help   highlight   Hjälp   huvudsakliga   händer   här   ikoner   implementerar   includering   information   inkluderar   inlinesearch   innebär   innehåller   inte   interface   interna   kan   kanske   klickar   knappen   Kontroll   kontrollera   kända   Latest   Like   Link   links   lista   listar   Listar   Local   lägger   lämpar   länakar   länge   längs   länk   länkar   makron   makros   makrot   man   manuellt   Map   Meat   Med   med   mellan   men   mer   Meta   metadata   mimetype   namn   namnet   navigationshjälpmedel   nedan   ner   normalt   när   närliggande   närvarande   observera   och   också   olika   olikt   om   Ord   Page   Pages   plain   plats   precis   prenumerera   print   på   radera   Raderar   Radering   raw   rc   recall   redigera   referenser   refereras   refresh   relaterade   revive   Rpc   rss   råa   samma   samt   savepage   Se   se   Search   sedan   Self   ser   show   sida   Sidan   sidan   sidans   sidfot   sidfoten   sidhuvud   sidhuvudet   sidinnehållet   sidnamn   sidor   sidredigering   sig   sista   Site   skapas   skillnader   slutar   små   som   spara   speciellt   Spell   standardåtgärden   statiska   stavningen   Stavnings   stora   subscribe   supplement   syftet   System   systemdefinierade   säkerhetskopia   säkerhetskopior   säkerhetskopiorna   sänder   sätt   så   sökning   sökordet   sökresultatlistan   ta   taggar   tas   text   Text   till   tillåta   titel   titelindex   Title   title   titleindex   titlesearch   To   uppdaterad   userform   ut   utan   Utför   utförs   utmatning   utskrift   Utvecklare   utveckling   vad   value   variant   varje   vars   verktyg   version   versionen   versioner   vilka   visa   visar   visningen   vissa   visst   webb   wget   wikiinnehållet   wikin   xmlrpc   Ätergärder   Åtgärder   äldre   är   återskapas   åtgärd   åtgärden   åtgärder   åtgärderna  

Clear message

Åtgärder

Ätergärder är verktyg som arbetear en sida eller hela wikin, men olikt makron lägger de inte till vad en sida visar utan arbetar sidinnehållet. De ger antingen en utmatning baserat sidinnehållet (som t.ex. navigationshjälpmedel som sökning) eller har de funktioner som inte är relaterade till visningen av sidor (som att radera eller byta namn en sida).

Det finns en grupp systemdefinierade åtgärder, vilka inkluderar sidredigering. Du kan också bygga ut de kända åtgärderna med dina egna. Se HjälpFörUtvecklare för mer information om det.

Följande åtgärder finns botten av varje sida, förutom de som är användardefinitierade. Detta händer för alla åtgärder med blandade stora och små bokstäver i namnet. För åtgärder med namn som bara innehåller små bokstäver, se nedan. En del av åtgärderna kanske inte finns varje wiki-plats.

Följande åtgärder är interna och används för att visa vissa ikoner och länkar i sidhuvudet och sidfoten eller som supplement till vissa makros.