UserPreferences

HjälpMedXmlSidor


The following 97 words could not be found in the dictionary of 550 words (including 550 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

4suite   allra   an   använda   användas   att   by   börjar   declaration   deklaration   dessa   det   Det   detaljer   Detta   ditt   dokument   du   en   encoding   engine   ett   Example   exempel   följande   för   första   genom   görs   har   href   Hur   implementing   Include   indent   innehåller   installerat   instruktion   is   kan   match   med   method   måste   möjligt   namnet   no   och   också   of   Om   omit   output   parameter   processning   property   Python4   på   rad   running   Se   select   ser   ses   sidan   sidans   sidor   ska   skript   som   spara   specificeras   standard   stilmall   stilmallen   stylesheet   Suite   system   så   template   text   This   till   Transform   type   ut   value   vendor   Version   version   viktigt   w3   xmlns   xsl   Xslt   yes   är  

Clear message

XML-sidor och XSLT-processning

Om du har [WWW]Python4Suite installerat ditt system är det möjligt att spara XML-dokument som sidor. Det är viktigt att dessa sidor börjar med en XML-deklaration "<?xml ...>" sidans allra första rad. Det "stylesheet" som ska användas måste också specificeras. Detta görs genom att använda ett [WWW]standard-xml-stilmall skript-instruktion, med namnet sidan som innehåller stilmallen som parameter till "href".

Se följande exempel för detaljer. Det kan också ses XsltVersion-sidan.

Example

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<?xml-stylesheet href="XsltVersion" type="text/xml"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <xsl:output method="html" omit-xml-declaration="yes" indent="no"/>

  <xsl:template match="/">
   This Wiki is running an XSLT engine by
   <xsl:value-of select="system-property('xsl:vendor')"/>
   (<a href="{system-property('xsl:vendor-url')}"><xsl:value-of select="system-property('xsl:vendor-url')"/></a>)
   implementing XSLT v<xsl:value-of select="system-property('xsl:version')"/>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Hur det ser ut

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<?xml-stylesheet href="XsltVersion" type="text/xml"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

</xsl:stylesheet>