UserPreferences

HjälpMedTabeller


The following 161 words could not be found in the dictionary of 550 words (including 550 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

allra   alternativ   andra   att   attribut   attributet   automatiskt   bakgrundsfärg   bgcolor   blå   bred   bredd   börjar   cell   cell2   Cellbredd   cellen   cellens   celler   celltagg   celltaggar   celltaggen   centrerad   centrerat   centrering   de   den   dessa   det   Det   direkt   du   E0   efter   eftersom   eller   en   endast   Exampel   F80   F8080   finns   flera   formatet   färgen   Färger   få   följande   för   För   första   förstavelsen   Förutom   Genom   genom   grön   gäller   har   hel   Hjälp   Hur   här   höger   högerjustering   indenteringsnivå   information   inget   Intilliggande   Inuti   justerad   Justering   kan   kolumner   kombineras   lika   linjer   lägga   längre   Med   med   mellan   mer   motsägelsefulla   märkord   märkspråket   många   måste   möjliga   möjligheten   möjligt   nedåt   normala   några   observera   och   också   olika   Om   om   parenteser   på   rad   rader   repetera   row   rowbgcolor   rowspan   Rubrik   röd   samma   se   separat   separera   ser   sig   sista   själv   skapa   smal   som   Som   specifiera   Specifikt   spetsiga   sträcker   sätta   sätter   sättet   så   Sådana   tabell   Tabellattribut   tabellayout   tabellbredden   tabellen   tabellens   tabeller   Tabellmärkord   tabellrad   tabellraden   tabelltaggen   table   tablewidth   till   tillåtna   traditionella   Täckande   underst   uppåt   ut   utan   vertikal   vissa   vänster   vänsterjustering   Ändringar   än   ändra   är   över   överst  

Clear message

Tabellmärkord

För att skapa en tabell, börjar de med tabelltaggen "||". Inuti tabellen kan du skapa celler genom att separera dem med "||". För att en centrerad cell som sträcker sig över flera kolumner börjar du cellen med mer än en celltagg. Intilliggande linjer samma indenteringsnivå kombineras automatiskt till en.

För mer information om olika möjliga märkord, se HjälpMedÄndringar.

Tabellattribut

Förutom möjligheten att repetera celltaggar för att celler som sträcker sig över flera kolumner kan du sätta många HTML-attribut direkt. Sådana attribut sätter du mellan spetsiga parenteser <...> direkt efter celltaggen.

Wiki-märkspråket har följande attribut för tabeller:

Om det finns flera motsägelsefulla attribut som <(:)>, är det den sista som gäller. Det finns inget separat attribut för vertikal centrering, eftersom det är det normala utan andra attribut.

Förutom dessa kan du lägga till några traditionella, längre HTML-attribut (observera att endast vissa HTML-attribut är tillåtna). Genom att specifiera attribut det här sättet är det också möjligt att ändra formatet tabellen själv. Specifikt kan du sätta tabellbredden genom ||<tablewidth="100%">...|| i den allra första tabellraden, och färgen för en hel tabellrad genom ||<rowbgcolor="#FFFFE0">...|| i tabellens allra första cell. Som du kan se måste lägga förstavelsen table eller row till HTML-attributet.

Exampel

 Generell tabellayout och HTML-lika alternativ::
 ||||||<tablewidth="80%">'''Rubrik'''||
 ||cell 1||cell2||cell 3||
 ||<rowspan=2> över flera rader||||<bgcolor='#E0E0FF'> över 2 kolumner||
 ||<rowbgcolor="#FFFFE0">cell2||cell 3||
 Cellbredd::
 || smal ||<:99%> bred ||
 Täckande flera rader och kolumner::
 ||<|2> 2 rader || rad 1 ||
 || rad 2 ||
 ||<-2> rad 3 över 2 kolumner ||
 Justering::
 ||<(> vänster ||<^|3> uppåt ||<v|3> nedåt ||
 ||<:> centrerat ||
 ||<)> höger ||
 Färger::
 ||<#FF8080> röd ||<#80FF80> grön ||<#8080FF> blå ||

Hur det ser ut