UserPreferences

HjälpMedSmilisar


No older revisions available!

Clear message

Grafiska Smilisar

För att sätta in en smilis, skriv bara in din favorit från tabellen nedan. De visas som ikoner endast om de har mellanslag omkring sig.

För att veta mer om möjliga märkkoder, se HjälpMedÄndringar.

Exampel

Markup Display Filename Markup Display Filename Markup Display Filename
(!) (!) idea.png (./) (./) checkmark.png /!\ /!\ alert.png
:( :( sad.png :) :) smile.png :)) :)) smile3.png
:-( :-( sad.png :-) :-) smile.png :-)) :-)) smile3.png
:-? :-? tongue.png :D :D biggrin.png :\ :\ ohwell.png
:o :o redface.png ;) ;) smile4.png ;-) ;-) smile4.png
<!> <!> attention.png <:( <:( frown.png >:> >:> devil.png
B) B) smile2.png B-) B-) smile2.png X-( X-( angry.png
{1} {1} prio1.png {2} {2} prio2.png {3} {3} prio3.png
{OK} {OK} thumbs-up.png {X} {X} icon-error.png {da} {da} flag-da.png
{de} {de} flag-de.png {en} {en} flag-en.png {es} {es} flag-es.png
{fi} {fi} flag-fi.png {fr} {fr} flag-fr.png {it} {it} flag-it.png
{i} {i} icon-info.png {ja} {ja} flag-ja.png {ko} {ko} flag-ko.png
{nl} {nl} flag-nl.png {pt} {pt} flag-pt.png {sv} {sv} flag-sv.png
{us} {us} flag-us.png {zh} {zh} flag-zh.png |) |) tired.png
|-) |-) tired.png