UserPreferences

HjälpMedSkal


The following 107 words could not be found in the dictionary of 550 words (including 550 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

adderas   alla   att   Att   av   bar   bit   body   bytanded   delar   den   dina   du   efter   egna   elementet   en   ett   exempel   fint   Foot   footer1   footer2   fragment   fullt   för   före   genererade   genom   har   head   hr   htmlkod   in   ingen   inkluderas   inte   iväg   kan   kod   koden   kommer   layouter   liknande   lista   lägga   mallar   med   medans   navi   navigeringsrad   None   normalt   normalvärde   Note   när   närvarande   och   också   odefinierad   olika   Om   om   openlook   ovanför   page   precis   På   på   queries   rakt   redigerings   Se   sidan   sidfoten   sidhuvuder   sidinnehållet   sidlayouten   sidnamn   sidor   snabblänkar   som   stöd   systemets   sänds   sätt   sätta   sätts   så   sådana   taggen   templates   tidigare   till   title1   title2   var   versioner   viktiga   visas   wikin   Även   än   ändra   ändras   är   åtgärdssidor  

Clear message

Att ändra sidlayouten

Även om MoinMoin för närvarande inte har fullt stöd för HTML-mallar (templates) och bytanded till olika layouter, kan du ändra viktiga delar av den genererade HTML-koden och också lägga till dina egna HTML-fragment.

"title1" och "title2" sätts in när sidan visas precis före och efter systemets htmlkod (title1 kommer rakt efter <body>-taggen och är normalt odefinierad. title2 har som normalvärde "<hr>"-taggen ovanför sidinnehållet). "navi_bar" är en lista sidnamn1 som adderas till sidhuvuder med snabblänkar till wikin. Om den är None visas ingen navigeringsrad.

ett liknande sätt kan sidfoten ändras genom att sätta "page_footer1" och "page_footer2".

"html_head" adderas in i <head>-elementet för alla sidor medans "html_head_queries" inkluderas för redigerings- och åtgärdssidor (html_head sänds iväg för sådana sidor också).

Se http://openlook.org/ för ett fint exempel.