UserPreferences

HjälpMedMakron


The following 266 words could not be found in the dictionary of 550 words (including 550 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

Abandoned   Admin   administration   aktuella   alla   Anchor   anchorname   ankare   annan   annars   Annat   antal   antalet   Användar   användarens   användarinställningar   användbart   användning   argumentläst   att   Att   Beskrivning   betyder   Changes   Chart   Contents   Count   Date   de   den   dessa   det   Det   detaljer   dialog   direkt   dokumentation   du   då   Edit   Efnet   efter   eller   en   enda   endast   ett   exempel   Exempel   existerande   explicit   Foot   formatterade   fotnot   fotnötter   från   Full   färdig   för   För   Föräldrarlösa   ger   Get   Go   gå   gör   göra   har   heading   Hej   hitcounts   Hjälp   hjälpsidor   Hur   huvudsakligen   Händelse   här   hård   I18   icke   Icon   image   in   Include   Index   infoga   information   Innehåll   innehålla   innehåller   innehållet   innehållsförteckning   insamlade   inställning   inställningar   Inställningar   inte   Inter   interface   Intra   just   kan   Kategori   klicka   kända   laddar   level   List   lista   listar   lokal   Lägg   längst   länk   länkar   lång   macro   Makro   makron   Makron   makrot   marko   matar   matchar   Med   med   mer   module   märkkoder   märkord   namn   Navigation   Navigering   nedan   Net   normala   Note   nu   närvarande   någon   och   Of   olika   Om   om   Ord   ord   Orphaned   Page   Pages   pagesize   Preferences   Project   pydoc   Python   pythontolken   på   rad   radbrytning   Random   Recent   redigerar   refererade   regex   Register   reguljära   Se   se   Search   sekunder   senast   Senaste   ser   Sid   sida   Sida   sidan   sidinnehåll   Sidor   sidor   sidorna   sidtiteln   sidtitlar   sidtitlarna   sidtitlen   Size   Skapa   skulle   slumpvis   slumpvisa   som   speciella   Statistik   statistiska   Stats   stilmall   Storlek   storleken   System   systemet   systemets   systemikoner   Systeminformation   systemomperationer   sätt   sätta   så   sök   Sök   söker   Sökmakron   T12   tabeller   Table   Teud   text   Text   texten   texts   tid   tiden   tidsspecifikation   till   tillåtna   Time   timestamp   Titel   titel   Title   To   tomt   Två   type   typer   undersidor   unixtid   User   useragents   ut   uttrycket   utvecklings   vad   vara   vars   version   Vi   via   View   Viewer   vilket   visar   vissa   Världen   W3   Wanted   Web   wikisidor   Word   Ändringar   Önskade   Övergivna   ändrade   ändrats   ännu   är   översatt  

Clear message

 1. Makron
  1. Sökmakron
  2. Navigation
  3. Systeminformation
  4. Annat
 2. Hur det ser ut

Makron

Med makron kan du göra vissa systemomperationer normala wikisidor. Det enda som gör dessa sidor speciella är att de innehåller makron. Om du redigerar en sida som SenasteÄndringar eller SystemInfo, ser du exempel det.

För mer information om olika märkkoder se HjälpMedÄndringar.

Sökmakron

Makro Beskrivning Exempel
[[TitleSearch]] söker i sidtitlar Se SökSida
[[FullSearch]] söker i sidinnehåll Se SökSida
[[FullSearch()]] sök den aktuella sidtitlen i alla sidor (som att klicka sidtiteln) Se KategoriKategori-sidan
[[FullSearch('text')]] söker efter "text" i alla sidor Sök efter FullSearch:
 1. AiutoSuMacro . . . . 6 matches
 2. HelpOnMacros . . . . 6 matches
 3. HilfeZuMakros . . . . 6 matches
 4. HjälpMedMakron . . . . 6 matches
 5. AideActions . . . . 3 matches
 6. AiutoSuAzioni . . . . 3 matches
 7. HelpOnActions . . . . 3 matches
 8. HilfeZuAktionen . . . . 3 matches
 9. HjälpMedÅtgärder . . . . 3 matches
 10. CategoryCategory . . . . 1 match
 11. CercaPagina . . . . 1 match
 12. FindPage . . . . 1 match
 13. FindSide . . . . 1 match
 14. KategoriKategori . . . . 1 match
 15. KategorieHomepage . . . . 1 match
 16. KategorieKategorie . . . . 1 match
 17. NavigaIlSito . . . . 1 match
 18. NavigationSite . . . . 1 match
 19. PlatsNavigering . . . . 1 match
 20. SeiteFinden . . . . 1 match
 21. SiteNavigation . . . . 1 match
 22. SiteNavigering . . . . 1 match
 23. TrouvePage . . . . 1 match
 24. WegWeiser . . . . 1 match
[[GoTo]] direkt till en sida som du matar in Se SökSidan
[[PageList(regex)]] listar alla sidor vars titel matchar det reguljära uttrycket Se HjälpInnehåll

Navigation

Makro Beskrivning Exempel
[[RecentChanges]] ger en lista med de senast ändrade sidorna Se SenasteÄndringar
[[TitleIndex]] ger en lista alla sidtitlar Se TitelRegister
[[WordIndex]] ger en lista alla ord i sidtitlarna Se OrdRegister
[[WantedPages]] ger en lista alla refererade icke-existerande sidor Se ÖnskadeSidor
[[OrphanedPages]] ger en lista alla sidor som inte någon annan sida länkar till Se FöräldrarlösaSidor
[[AbandonedPages]] ger en lista de sidor som inte har ändrats längst tid Se ÖvergivnaSidor
[[RandomPage]] en länk till en slumpvis sida HilfeAllgemein/FragenUndAntworten
[[RandomPage(#)]] länkar till ett antal slumpvisa sidor Två slumpvisa sidor:
[[TableOfContents]] ger en lokal innehållsförteckning Se nedan
[[Anchor(anchorname)]] marko för att sätta in ankare en sida #här

Systeminformation

Makro Beskrivning Exempel
[[InterWiki]] ger en lista alla kända InterWiki-namn InterWiki
[[SystemInfo]] ger information om den här wiki:n, om pythontolken och systemet SystemInfo
[[PageCount]] ger antalet sidor 388 sidor
[[PageSize]] listar storleken alla sidor Se SidStorlek
[[StatsChart(type)]] ger statistiska tabeller (tillåtna typer för närvarande är: hitcounts, pagesize, useragents) Se HändelseStatistik med undersidor
[[SystemAdmin]] Web-interface till wiki-administration (inte färdig ännu med version 1.0) Se SystemInfo

Annat

Makro Beskrivning Exempel
[[Icon(image)]] visar systemikoner Se HjälpMedNavigering
[[UserPreferences]] visar en dialog för användarinställningar Se AnvändarInställningar
[[BR]] infoga en hård radbrytning rad 1
rad 2
[[Include(HejVärlden[,"heading"[,level]])]] infoga innehållet från en annan sida
[[FootNote(text)]] Lägg till en fotnot (texten kan inte innehålla någon wiki-märkord), eller infoga alla explicit insamlade fotnötter om makrot är argumentläst Se HjälpMedAttSkapaSidor för ett exempel
[[Date(timestamp)]] visar tiden med systemets inställningar 2018-12-19
[[DateTime(timestamp)]] visar tiden 1 med användarens inställning 2018-12-19 01:47:12
[[GetText(text)]] laddar I18N texts (huvudsakligen för användning hjälpsidor) "EditText" är översatt till "EditText"
[[TeudView]] användbart för IntraNet-utvecklings-wikis och är ett sätt att se pydoc dokumentation formatterade via en XSLT stilmall. För detaljer se [EfnetPythonWiki]TeudProject Se [EfnetPythonWiki]TeudViewer?module=MoinMoin.macro.TeudView

Hur det ser ut

Vi visar inte exempel för alla makron här, det skulle göra sidan för lång. Vi visar endast vad makrot [[SystemInfo]] visar: