UserPreferences

HjälpMedMakron


 1. Makron
  1. Sökmakron
  2. Navigation
  3. Systeminformation
  4. Annat
 2. Hur det ser ut

Makron

Med makron kan du göra vissa systemomperationer på normala wikisidor. Det enda som gör dessa sidor speciella är att de innehåller makron. Om du redigerar en sida som SenasteÄndringar eller SystemInfo, så ser du exempel på det.

För mer information om olika märkkoder se HjälpMedÄndringar.

Sökmakron

Makro Beskrivning Exempel
[[TitleSearch]] söker i sidtitlar Se SökSida
[[FullSearch]] söker i sidinnehåll Se SökSida
[[FullSearch()]] sök den aktuella sidtitlen i alla sidor (som att klicka på sidtiteln) Se KategoriKategori-sidan
[[FullSearch('text')]] söker efter "text" i alla sidor Sök efter FullSearch:
 1. AiutoSuMacro . . . . 6 matches
 2. HelpOnMacros . . . . 6 matches
 3. HilfeZuMakros . . . . 6 matches
 4. HjälpMedMakron . . . . 6 matches
 5. AideActions . . . . 3 matches
 6. AiutoSuAzioni . . . . 3 matches
 7. HelpOnActions . . . . 3 matches
 8. HilfeZuAktionen . . . . 3 matches
 9. HjälpMedÅtgärder . . . . 3 matches
 10. CategoryCategory . . . . 1 match
 11. CercaPagina . . . . 1 match
 12. FindPage . . . . 1 match
 13. FindSide . . . . 1 match
 14. KategoriKategori . . . . 1 match
 15. KategorieHomepage . . . . 1 match
 16. KategorieKategorie . . . . 1 match
 17. NavigaIlSito . . . . 1 match
 18. NavigationSite . . . . 1 match
 19. PlatsNavigering . . . . 1 match
 20. SeiteFinden . . . . 1 match
 21. SiteNavigation . . . . 1 match
 22. SiteNavigering . . . . 1 match
 23. TrouvePage . . . . 1 match
 24. WegWeiser . . . . 1 match
[[GoTo]] gå direkt till en sida som du matar in Se SökSidan
[[PageList(regex)]] listar alla sidor vars titel matchar det reguljära uttrycket Se HjälpInnehåll

Navigation

Makro Beskrivning Exempel
[[RecentChanges]] ger en lista med de senast ändrade sidorna Se SenasteÄndringar
[[TitleIndex]] ger en lista på alla sidtitlar Se TitelRegister
[[WordIndex]] ger en lista på alla ord i sidtitlarna Se OrdRegister
[[WantedPages]] ger en lista på alla refererade icke-existerande sidor Se ÖnskadeSidor
[[OrphanedPages]] ger en lista på alla sidor som inte någon annan sida länkar till Se FöräldrarlösaSidor
[[AbandonedPages]] ger en lista på de sidor som inte har ändrats på längst tid Se ÖvergivnaSidor
[[RandomPage]] en länk till en slumpvis sida WikiSchulung/BasisEinführung
[[RandomPage(#)]] länkar till ett antal slumpvisa sidor Två slumpvisa sidor:
[[TableOfContents]] ger en lokal innehållsförteckning Se nedan
[[Anchor(anchorname)]] marko för att sätta in ankare på en sida #här

Systeminformation

Makro Beskrivning Exempel
[[InterWiki]] ger en lista på alla kända InterWiki-namn InterWiki
[[SystemInfo]] ger information om den här wiki:n, om pythontolken och systemet SystemInfo
[[PageCount]] ger antalet sidor 388 sidor
[[PageSize]] listar storleken på alla sidor Se SidStorlek
[[StatsChart(type)]] ger statistiska tabeller (tillåtna typer för närvarande är: hitcounts, pagesize, useragents) Se HändelseStatistik med undersidor
[[SystemAdmin]] Web-interface till wiki-administration (inte färdig ännu med version 1.0) Se SystemInfo

Annat

Makro Beskrivning Exempel
[[Icon(image)]] visar systemikoner Se HjälpMedNavigering
[[UserPreferences]] visar en dialog för användarinställningar Se AnvändarInställningar
[[BR]] infoga en hård radbrytning rad 1
rad 2
[[Include(HejVärlden[,"heading"[,level]])]] infoga innehållet från en annan sida
[[FootNote(text)]] Lägg till en fotnot (texten kan inte innehålla någon wiki-märkord), eller infoga alla explicit insamlade fotnötter om makrot är argumentläst Se HjälpMedAttSkapaSidor för ett exempel
[[Date(timestamp)]] visar tiden med systemets inställningar 2019-06-26
[[DateTime(timestamp)]] visar tiden 1 med användarens inställning 2019-06-26 02:43:43
[[GetText(text)]] laddar I18N texts (huvudsakligen för användning på hjälpsidor) "EditText" är översatt till "EditText"
[[TeudView]] användbart för IntraNet-utvecklings-wikis och är ett sätt att se pydoc dokumentation formatterade via en XSLT stilmall. För detaljer se [EfnetPythonWiki]TeudProject Se [EfnetPythonWiki]TeudViewer?module=MoinMoin.macro.TeudView

Hur det ser ut

Vi visar inte exempel för alla makron här, då det skulle göra sidan för lång. Vi visar endast vad makrot [[SystemInfo]] visar: