UserPreferences

HjälpMedListorOchIndrag


The following 133 words could not be found in the dictionary of 550 words (including 550 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

Alla   Allt   annan   annat   använder   att   av   bara   behöver   Beroende   betyder   blanda   blandad   bokstäver   börja   börjar   de   definition   Definitionslistor   dellista   den   dess   det   Detta   din   du   Du   då   efter   eller   en   En   enbart   enkelt   ett   Exampel   flera   formen   formerna   fyrtiotre   fyrtiotvå   få   får   För   första   ganska   gemena   ger   Gör   göra   ha   helt   Hjälp   Hur   här   indrag   indragen   indragsnivå   indragsnivåer   information   innbär   innehålla   inte   kan   lista   listor   Listor   listraden   listrader   lägg   Med   med   mellanslag   mer   märkkoder   nivåer   nummer   nummermall   nummermallen   numrerad   numrerade   numreringsstil   numreringssystem   nästan   några   Observera   och   också   olika   Olika   Om   om   punkt   punkterad   punktlista   punktlistor   på   rad   raden   rader   romerska   samma   se   ser   siffor   siffror   ska   skapa   skapas   skriva   som   speciellt   stjärna   stor   sätt   sättet   term   till   tillhör   tre   två   ut   vara   varianter   versala   vilken   vill   väljer   värde   wikimärkkoder   Ändringar   ändra   är  

Clear message

Listor och indrag

Du kan skapa punktlistor och numrerade listor ett ganska enkelt sätt. Allt du behöver göra är att skriva listraden nästan som den är med ett indrag. För att raden ska börja med en stor punkt, börja raden med en stjärna "*". För att numrerade listrader, börja raden med en nummermall en av formerna "1.", "a.", "A.", "i." eller "I.". Beroende vilken du väljer, får du olika numreringssystem. Allt annat ger enbart indrag. Om du vill börja din numrerade lista med ett speciellt nummer, lägg bara till "#värde" till nummermallen.

För att blanda olika nivåer använder de helt enkelt bara olika indragsnivåer. Alla rader samma indragsnivå tillhör samma dellista. Detta innbär också att du inte kan ändra numreringsstil efter den första listraden.

Definitionslistor kan skapas formen <mellanslag>term:: definition. Observera att term inte kan innehålla några wikimärkkoder.

För mer information om olika märkkoder se HjälpMedÄndringar.

Exampel

Gör du indrag
  det här sättet, betyder det att
  du vill ha olika indragsnivåer

Om du börjar en rad med en stjärna
 * får du
 * en punkterad
 * lista
  * som också kan vara indragen
   * till flera olika nivåer

En numrerad lista som är blandad med en punktlista:
 1. ett
 1. två
  1. ett
   * punkt 1
   * punkt 2
  1. två
 1. tre
  * punkt
   1. ett

Olika varianter numrerade listor:
 * gemena romerska siffror
  i. ett
  i. två
 * versala romerska siffor som börjar med 42
  I.#42 fyrtiotvå
  I. fyrtiotre
 * gemena bokstäver
  a. ett
  a. två
 * versala bokstäver
  A. ett
  A. två

 term:: definition
 en annan term:: och dess definition

Hur det ser ut

Gör du indrag

Om du börjar en rad med en stjärna

En numrerad lista som är blandad med en punktlista:

 1. ett

 2. två

  1. ett

   • punkt 1

   • punkt 2

  2. två

 3. tre

Olika varianter numrerade listor:

term

definition

en annan term

och dess definition