UserPreferences

HjälpMedLinjering


The following 46 words could not be found in the dictionary of 550 words (including 550 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

Antalet   att   avgör   bindestreck   bli   det   Du   eller   en   Exampel   fler   fyra   få   För   genom   Hjälp   horisontell   Horisontella   Hur   hur   information   inte   kan   liggande   linjering   linjeringar   linjeringen   maximalt   Med   mer   märkkoder   olika   om   se   sidan   ska   skriva   till   tjock   tjockare   tvärs   upp   visas   Ändringar   än   över  

Clear message

Horisontella linjeringar

Du kan en horisontell liggande linjering tvärs över sidan genom att skriva fyra eller fler bindestreck. Antalet bindestreck avgör hur tjock linjeringen ska bli, upp till maximalt 10.

För mer information om olika märkkoder se HjälpMedÄndringar.

Exampel

--- (inte en linjering)
----
-----
------
-------
--------
---------
----------
-------------------------------------------- (inte tjockare än 10)

Hur det visas

--- (inte en linjering)(inte tjockare än 10)