UserPreferences

HjälpMedFormatering


The following 151 words could not be found in the dictionary of 550 words (including 550 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

alla   alternativ   andra   använd   Använd   använda   användas   att   av   baklängescitationstecken   bara   bit   Blandning   blankrader   bredd   både   börja   början   citationstecken   colorize   colors   denna   det   Det   dina   Du   efter   En   en   enkla   ensam   ett   Ett   exempel   Exempel   fast   fetstil   fil   filtypen   finns   flera   font   Foot   format   formatera   formateringskoder   formatkod   from   från   funktion   färglagd   få   för   För   före   föregående   genom   har   Hello   Hjälp   här   ignoreras   ihåg   import   in   infoga   infogad   infogade   information   Inga   inget   inline   innehåller   inom   kan   kanske   kod   kodrad   kodsekvens   kodsekvenser   kommer   krullparenteser   kursivt   källkod   liten   Lämna   man   mattelektioner   Med   med   mellan   mellanrum   mer   märkkoder   märkkodsekvensen   möjliga   Note   närvarande   Observera   observera   och   också   olika   om   omformatering   ovanstående   palette   paragrafer   parenteserna   platsadministratören   programkällkod   python   Python   på   rad   radbrytningar   rader   runt   samma   se   sida   skriv   slut   slutet   som   språk   stycke   stycken   stycket   stängas   support   sätt   sätta   text   Textformateringsregler   Till   tre   två   undvek   upphöjd   uppåtpilar   utan   vi   Vid   visa   Visning   visning   world   Ändringar   än   är  

Clear message

Textformateringsregler

Lämna blankrader mellan paragrafer. Använd [[BR]] för att sätta in radbrytningar inom paragrafer.

Du kan text i både kursivt och fetstil. För att formatera ett stycke i kursivt, skriv två stycken enkla citationstecken runt stycket. För att formatera ett stycke i fetstil, skriv tre stycken enkla citationstecken runt stycket. För att upphöjd text, skriv uppåtpilar före och efter stycket.

För att infoga en liten bit av programkällkod utan omformatering in font med fast bredd, använd tre krullparenteser:

10 PRINT "Hello, world!"
20 GOTO 10

Observera att alla formateringskoder ignoreras inom kodsekvenser. Ett alternativ för infogade kodsekvenser är att använda baklängescitationstecken (observera att denna funktion kan stängas av av platsadministratören).

För mer information om möjliga märkkoder, se HjälpMedÄndringar.

Exempel

Blandning av ''kursiv'' och '''fetstil''':
 * '''''Blandning''' i början''
 * '''''Blandning'' i början'''
 * '''Blandning i ''slutet'''''
 * ''Blandning i '''slutet'''''

Du kanske kommer ihåg ''a''^2^ `+` ''b''^2^ `=` ''c''^2^ från dina mattelektioner?

En { { {infogad kodsekvens} } } har märkkoder för både början och slut  samma rad. Till det kan också användas `baklängescitationstecken`.

Vid visning av källkod har man dem  olika rader: { { {
'''Inga''' märkkoder här!
} } }
/!\ I föregående exempel undvek vi märkkodsekvensen för krullparenteser genom att sätta mellanrum mellan parenteserna.

Visning av ovanstående exempel

Blandning av kursiv och fetstil:

Du kanske kommer ihåg a2 + b2 = c2 från dina mattelektioner?

En infogad kodsekvens har märkkoder för både början och slut samma rad. Till det kan också användas baklängescitationstecken.

Vid visning av källkod har man dem olika rader: { { { Inga märkkoder här! }}}

Visning av färglagd källkod

Det finns flera sätt att visa färglagd Python-kod1:
  1. börja en kodrad med en ensam rad som bara innehåller "#!python"

  2. infoga en fil med "inline:" som har filtypen ".py"

  3. börja en sida med Python formatkod ("#format python")

Exempel:
  1 
  2 
from colors import palette
palette.colorize('python')