UserPreferences

HjälpMedDirektiv


The following 154 words could not be found in the dictionary of 550 words (including 550 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

Alla   allra   angivet   annan   annat   anpassningsalternativet   användas   att   av   Ball   bearbetningsmod   bestämmer   bokstäver   börjar   De   definierar   den   Dessa   det   Detta   Direktiv   direktiv   Dvs   effekt   eller   en   endast   ett   Ett   eventuellt   finnas   format   Formulär   fortfarande   framtida   fryser   för   För   först   förändringar   gör   har   Har   helst   historisk   Hjälp   hur   här   implementerat   informatet   information   ingen   innehållet   inte   kan   kommentar   kommentarer   kommer   konsekutiva   källkod   kända   liknande   längre   man   Markera   markerar   Meat   med   Med   men   mer   mod   modnamn   märkspråket   måste   normal   normala   numbers   numrering   nuvarande   nyckelord   nyckelordet   när   och   off   oftast   olika   om   omdirigerar   on   Page   parameterar   parametrar   Plain   plus   pragma   Python   på   raden   rader   Redirect   rekommenderad   roll   satt   se   section   sektionsrubriker   ser   show   sida   Sida   sidan   sidnamn   sidor   sista   ska   skapa   skälet   slår   Små   som   Speciella   speciella   specifikation   spelar   stmå   Stora   stora   Strukturerad   Stänger   syntaxfärglagd   säkerhetskopian   säkerhetskopior   sätter   så   sökningar   tecken   text   Text   till   Tillåtna   tolkas   Två   undantag   Vad   vara   varsomhelst   versionen   vilken   visas   Ändringar   ännu   är   åtföljt  

Clear message

Speciella direktiv

MoinMoin har speciella direktiv som har liknande format som i XML:. De bestämmer hur innehållet i en sida ska tolkas. Dessa direktiv är rader som börjar med ett "#"-tecken åtföljt av ett nyckelord och eventuellt av parameterar. Små och stora bokstäver spelar ingen roll i nyckelordet. Två konsekutiva "#"-tecken markerar att raden är en kommentar som inte visas med sidan.

Direktiv som kan användas är:

Alla speciella direktiv måste vara allra först sidan. Ett undantag är kommentarer, som kan finnas varsomhelst sidor med "wiki"-format (men inte sidor med ett annat format).

För mer information om märkspråket se HjälpMedÄndringar.