UserPreferences

HjälpMedAnpassning/EpostStöd


The following 152 words could not be found in the dictionary of 550 words (including 550 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

account   address   adress   aktiverar   Aktivering   annars   Anpassning   antingen   Användar   användare   Användaren   används   att   automatiskt   av   baserade   bort   brev   brevet   data   Data   de   den   Dessa   Det   det   Detta   detta   dialogen   din   ditt   domän   du   eftersom   eller   en   En   ett   extra   finns   From   from   funktion   funktioner   fältet   få   för   förinställda   förklaras   försöka   gavs   genom   Get   gör   göra   har   Hjälp   hos   huvudet   Icon   ikonen   in   information   innehåller   Inställningar   inte   internetförsörjare   iväg   kan   klicka   knappen   konfigurationen   krävs   kuvert   localhost   Login   lägga   läggs   länk   mail   Mail   maskin   me   Med   med   my   namnet   nedan   normalt   notification   nummer   När   närvarande   någon   några   och   också   Om   om   post   prenumeranten   prenumerera   prenumererad   Prenumererade   På   på   registrering   reguljärt   rutan   Se   Send   server   sida   sidan   sidor   sig   sin   skickas   skriva   smarthost   som   stöd   subscribe   Sändandet   sänds   Sätt   Text   till   tillgänglig   tillgängliga   tillsänt   tillåter   tjänster   två   Unix   uttryck   vem   vid   väljer   värd   värde   värden   wikisidor   Windows   Your   Ändringsunderrättelse   ändrade   ändras   ändringar   ändringen   är   återinloggning  

Clear message

Aktivering av E-post-stöd

Sätt "mail_smarthost" och "mail_from" i konfigurationen aktiverar funktioner som förklaras nedan. Dessa funktioner är annars inte tillgängliga, eftersom de inte har några förinställda värden.

mail_from

Detta värde används i"From:"-huvudet i e-post som sänds iväg.

mail_smarthost

Detta är den IP- eller domän-namnet en [FOLDOC]SMTP-server. en Unix-värd, kan du försöka localhost. en Windows-maskin är detta normalt en maskin i ditt LAN, eller någon värd hos din internetförsörjare (ISP).

Se också HjälpMedAnpassning

E-post-funktioner

MoinMoin tillåter för närvarande två e-post-baserade tjänster, som förklaras nedan.

Sändandet av Login-Data

Om e-post finns tillgänglig läggs till en extra funktion i AnvändarInställningar-dialogen. Det är fältet "Your email address" och knappen " Mail me my account data ". Användaren kan skriva in sin e-post-adress, som gavs vid registrering och klicka knappen för att sig tillsänt till det ID-nummer som krävs för återinloggning.

Ändringsunderrättelse

En användare kan prenumerera ändringar av wiki-sidor genom att antingen klicka kuvert-ikonen Subscribe, eller genom att lägga till ett reguljärt uttryck i fältet "Prenumererade wikisidor" i AnvändarInställningar. När en prenumererad sida ändras skickas automatiskt ett e-brev till prenumeranten, om inte den som gör ändringen väljer att inte göra det genom att klicka bort rutan "Send mail notification". E-brevet som sänds innehåller information om vem som ändrade sidan, en länk till sidan och en diff med ändringen.