UserPreferences

HjälpMedAnpassning


The following 650 words could not be found in the dictionary of 550 words (including 550 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

9a   action   actions   Administration   alfabetet   alla   allmännt   allow   allowed   alphabetic   alternativet   amp   An   Anchor   and   andra   andras   annan   Annars   anpassas   Anpassning   anpassningar   Anpassningsbar   antagligen   Antal   använda   användardefinierade   användare   användaren   användas   användbart   används   Används   använt   Apache   arbetskatalogen   att   Att   Attach   attachments   attacker   automatiskt   av   avslagen   avslutat   avsnittsnummer   bang   bar   bas   baserat   begränsa   begränsningen   behöva   behöver   Beskrivning   beskrivning   bibliotek   Bifoga   bifogad   bifogade   bildfiler   bli   bokmärken   bokstäver   brev   brevhuvud   Både   börja   changed   Changes   characters   charset   check   config   configurerade   containing   Content   Contents   css   data   datafilkatalogen   date   datetime   datum   datumformat   De   de   default   definiera   definition   definitionerna   definitions   den   Den   Denial   denna   det   Det   detta   Detta   dict   dig   digits   din   dir   direktiv   Direktiv   direktåtkomligt   distributionen   do   Do   docs   dokement   dokument   domännamn   du   E8   edit   editlog   editorfönstret   Efter   efter   eftersom   Eftersom   Efterstavkes   egen   ekvivalenta   eller   en   En   endast   ending   entities   Epost   ersatt   etc   ett   Ett   ex   exakt   exemel   exempelversionen   extended   externa   external   Extra   extra   felmeddelande   Fil   fil   filbibliotek   Filbifogningar   filbifogningar   filbifogningarna   Filbifogningsdirektivet   File   file   filen   filenamn   filer   filerna   filkatalog   filkatalogen   filkatalogerna   fillbifogningar   filnamn   filsystems   filsäkerhetsproblem   filsökväg   filsökvägar   filtillägg   finnas   finns   flera   flesta   flyttas   fmt   Foot   footer1   footer2   for   Form   form   format   formulärdefinitioner   fortfarande   fragment   framsidan   from   From   front   Front   frågetecken   från   fungerar   funktionerna   funtkion   få   får   Följande   Följdaktligen   följer   för   För   före   föredra   först   första   försvinna   försök   förval   Förvald   förvalda   förvalet   Förvalet   Förvalt   förändelse   gammal   gdiff   ge   Gemena   Generellt   genom   ger   Ger   get   Get   gjort   global   grund   gå   gör   Gör   göra   ha   hantering   har   head   hela   Help   helst   hierarkiska   hittas   Hjäl   Hjälp   host   hosts   how   hr   htdig   htdocs   httpd   huvudkoden   huvudsakligen   huvudsidan   hämtas   här   höger   högst   höjd   hörnet   i18n   icke   icon   icons   If   ikonen   ikoner   Ikonraden   implementering   importeras   Inget   inklkudera   inkluderad   inline   Innehåll   innehåller   inom   installation   Installing   inställning   inställningen   inte   Inter   intermap   interwikiname   Intra   iso   kan   kanaltitel   katalog   know   kod   kommandot   kommer   konfiguration   konfigurationen   konfigurationsfil   konfigurationssteg   konfigurationsändringar   Kort   kort   kräver   krävs   kunna   köra   lagrings   large   Latest   Latin   latinska   leder   liknande   link   lista   listade   lite   literal   Local   local   localhost   Log   loggning   logindata   logo   logon   lowerletters   lägg   lägga   lämnas   längst   länkar   länkarna   macro   mail   makro   mallar   manuellt   mappings   matchande   max   Maximum   med   Med   men   mer   meta   metadb   missbrukade   mkdir   modeller   mywiki   märkspråket   märktaggarna   måste   möjlighet   name   names   namn   Namn   namnet   navi   nbsp   nedladdning   ner   net   Net   nobody   None   nonexist   normala   normalt   Normalvärde   Note   numbers   numeric   numeriska   nya   nyckel   när   nå   Någon   något   några   nödvändiga   objekt   objektklass   obs   Observera   och   också   of   Of   olika   Om   om   omkostnaden   On   open   Open   ord   originalwikin   osäkra   Ovanstående   page   Page   pages   parent   path   platen   plats   platsen   Policy   port   post   postande   Powered   Preferences   prefix   privat   proceduren   process   program   programmet   prova   Python   Pythons   På   på   qm   queries   realtiv   redigerade   reguljärt   replacement   robots   rowbgcolor   rows   runt   samma   satt   scheman   schemas   Se   se   section   Security   Self   ser   server   servern   Service   sett   setup   share   shared   show   sida   Sida   sidfot   sidfote   sidhistoriken   sidlista   sidname   sidor   Sidor   sin   sina   sitename   size   självständiga   ska   Skal   skapa   skapar   skripten   skrivas   slå   smarthost   som   sparas   speciella   Speciellt   speciellt   spelling   Spelling   spiders   standard   startsidan   stavningskontrollen   Store   storlek   storleken   string   strängar   ställe   stänga   Stöd   subpages   suffix   Suite   system   systemanrop   Systemdatumformat   systemet   systemets   systemsökväg   Säkerhets   säkerhetsrestriktioner   säkert   sänd   sända   sänds   Sätt   sätta   så   sådan   Sökväg   sökväg   sökvägen   sökväx   tabell   Table   Tag   tagg   target   tecken   Teckensättet   teckenuppsättning   teckenuppsättningen   template   Template   texkenuppsättning   Text   text   textform   tider   tidigt   Tidsformat   till   tillammans   tillbaka   tillgängliga   tillval   Tillval   tillvalet   tillåt   tillåta   tillåtas   tillåtelser   tillåter   time   timings   timmar   titelarean   title1   title2   to   traceback   trail   true   träd   två   typ   Type   typisk   ua   umask   undantas   under   Under   underkatalogerna   underrättelser   undersidor   Underämnen   undviker   Unix   Unnamed   up   upp   uppe   upperletters   uppslagstabell   uppstarten   user   User   usr   ut   utan   utanför   uteslutas   uttryck   utveckling   utvecklingssystem   utökade   vad   valbara   valt   var   varför   variabeln   Variabelnamn   variablerna   variant   varje   varsomehslt   vem   Versala   version   via   vid   viki   viktigaste   vilken   vilket   vill   visa   visar   Visas   visas   välja   vänstra   värddatorn   värddatornamn   värden   värdnamn   webb   webbservern   wikiadministratören   wikifunktioner   wikin   wikinamn   Windows   with   Words   words   xslt   Ändringar   Önskade   Översikt   än   ändra   ändras   är   återhämtnings   åtgärds   öppet   över   översättares   övre  

Clear message

HjälpInnehåll > HjälpMedAdministration > HjälpMedAnpassning

Underämnen

Innehåll

 1. Anpassning av MoinMoin
  1. Översikt över valbara anpassningar
  2. Att ändra teckenuppsättning
  3. Filbifogningar

Anpassning av MoinMoin

MoinMoin anpassas genom att ändra filen moin_config.py, vilken normalt kan finnas tillammans med moin.cgi-skripten. moin_config.py importeras av MoinMoin-huvudkoden tidigt i uppstarten och kan hittas eftersom arbetskatalogen (den med moin.cgi) är inkluderad i Pythons systemsökväg. Följdaktligen kan moin_config.py finnas varsomehslt i sökvägen PYTHONPATH.

Översikt över valbara anpassningar

Följande tabell ger förvalda värden och en kort beskrivning av de valbara variablerna. De flesta kan lämnas med sina förvalda värden. De som kan behöva ändras i varje installation är listade i exempelversionen av moin_config.py, som kommer med distributionen.

Variabelnamn Normalvärde Beskrivning
LogStore 'text:editlog' Experimentell, ändra inte
SecurityPolicy None objektklass för implementering av säkerhetsrestriktioner
allow_extended_names 1 true för att slå ["icke-standard wikinamn"] i märkspråket
allow_subpages 1 true för att välja hierarkiska wikifunktioner (se HjälpMedÄndringar/UnderSidor)
allow_numeric_entities 1 true för att sätta att numeriska objekt som € förinte ska undantas, men & etc fortfarande ska
allow_xslt 0 true för att tillåta XSLT-hantering via 4Suite (obs att om detta tillval är tillåter det vem som helst med lite 'know-how' att inklkudera HTML-kod i din viki, varför den normalt är avslagen)
allowed_actions [] tillåt osäkra direktiv (lista med strängar)
attachments None If None, sänd bifogade filer via CGI. Annars ger tillvalet namnet den filkatalog som innehåller filbifogningar (nyckel dir) och den ekvivalenta URL-förändelse till denna katalog (nyckel url)
backtick_meta 1 true för att tillåta `inline literal` i märkspråket
bang_meta 0 true för att tillåta !IngetWikiNamn i märkspråket
changed_time_fmt '  [%H:%M]' Tidsformat som används i LatestChanges för sidor redigerade inom 24 timmar
charset 'iso-8859-1' Teckensättet som ska användas systemet
check_i18n 0 Sätt till 1 endast ett utvecklingssystem eller en översättares system
css_url '/wiki-moinmoin/default.css' URL för de förvalda CSS-definitionerna. Gör denna en server-realtiv URL (börja med /)
data_dir './data/' Sökväg till datafilkatalogen. Förvalet är OK om du har datafilkatalogen samma ställe som moin.cgi
date_fmt '%Y-%m-%d' Systemdatumformat. Används huvudsakligen i LatestChanges
datetime_fmt '%Y-%m-%d %H:%M:%S' Förvalt format for datum och tider. Används när användaren inte har gjort sin egen inställning eller valt förvalet för datumformat)
edit_rows 30 Förvald höjd editorfönstret
external_diff 'diff' Ger dig möjlighet att ge en exakt filsökväg till diff-kommandot eller för att ändra vilket diff-program som ska användas, t.ex. till "gdiff" om GNU diff inte är det normala diff-programmet din UNIX-variant
html_head META-Tag with Content-Type Extra <HEAD>-tagg för alla sidor (se HjälpMedSkal)
html_head_queries META-Tag with "NOINDEX,NOFOLLOW" for robots Extra <HEAD>-tagg för edit och åtgärds-sidor (html_head sänds också. Se HjälpMedSkal)
httpd_docs './wiki-moinmoin' katalog med öppet tillgängliga filer när den självständiga servern används
httpd_host 'localhost' värddatornamn för den självständiga servern
httpd_port 8080 port för den självständiga servern
httpd_user 'nobody' användare för att köra den självständiga servern (UNIX endast)
interwikiname None InterWiki-namn (prefix) för platen, eller None
logo_string MoinMoin logo URL-sökväx för logon som visas i det övre vänstra hörnet av en sida och används i RSS-dokument
lowerletters Latin 1 alphabetic characters and digits Gemena bokstäver. Används för att definiera vad som är ett WikiNamn
mail_from None From:-brevhuvud som används i sända brev
mail_smarthost None IP eller domännamn för en SMTP-server. Observera att e-post-funktionerna (underrättelser, e-postande av logindata) fungerar endast om den här variabeln är satt
max_macro_size 50 Maximum storlek för några makro-sidor i KB. Speciellt använt för att begränsa storleken LatestChanges. Sätt till 0 för att stänga av den här begränsningen
navi_bar large HTML fragment De viktigaste länkarna i textform (/!\ det här är en gammal funtkion som kommer att försvinna och bli ersatt av bokmärken i [OpenWiki]UserPreferences)
nonexist_qm 0 Tillval för att visa ÖnskadeSidor med ett frågetecken, som i originalwikin (kan ändras av användaren)
page_footer1 Python Powered logo Anpassningsbar HTML-kod som sänds före systemets sidfote (se HjälpMedSkal)
page_footer2 "" Anpassningsbar HTML-kod som sänds efter systemets sidfot (se HjälpMedSkal)
page_form_ending 'Form' Efterstavkes för sidor som innehåller formulärdefinitioner
page_front_page 'FrontPage' Namn framsidan (startsidan)
page_icons large HTML fragment Ikonraden högst uppe till höger varje sida
page_icons_up icon for link to parent Den här ikonen visas undersidor och länkar tillbaka till huvudsidan
page_local_spelling_words 'LocalSpellingWords' Namn den sida som innehåller användardefinierade ord för stavningskontrollen
page_template_ending 'Template' suffix för sidor som innehåller mallar för nya sidor
shared_intermap None path to a file containing global InterWiki definitions
shared_metadb None sökväg till en fil som innehåller en global InterWiki sidlista
show_hosts 1 true för att visa värdnamn i LatestChanges
show_section_numbers 1 true för att visa avsnittsnummer normalt
show_timings 0 används vid utveckling
show_version 0 visa MoinMoin's version längst ner varje sida
sitename 'An Unnamed MoinMoin Wiki' Kort beskrivning av din wiki-plats. Visas under logon högst upp varje sida och används i RSS-dokument som kanaltitel
title1 None HTML-fragment före titelarean (se HjälpMedSkal)
title2 '<hr>' HTML-fragment efter titelarean (se HjälpMedSkal)
trail_size 5 Antal sidor i sidhistoriken som visas
ua_spiders htdig Ett reguljärt uttryck med HTTP_USER_[AGENT]er som ska uteslutas från loggning
umask 0777 umask som används alla open(), mkdir() och liknande systemanrop
upperletters Latin 1 alphabetic characters Versala bokstäver. Används för att definiera vad som är ett WikiNamn
url_mappings {} uppslagstabell som används för att ändra URL-prefix (dict av 'prefix': 'replacement'); speciellt användbart IntraNet, när hela träd av externa dokement flyttas runt
url_prefix '/wiki' Används som bas-URL för alla allmännt tillgängliga sidor som wikin kan visa, speciellt bildfiler för ikoner
url_schemas [] extra URL-scheman som du vill ha configurerade (lista med strängar)

Att ändra teckenuppsättning

Om du vill använda MoinMoin med en texkenuppsättning annan än Latin-1, kan du behöva ändra det förvalda teckenuppsättningen för WikiNamn i "moin_config.py". Ett säkert förval är US-ASCII,

upperletters = "A-Z"
lowerletters = "0-9a-z"

Med den inställningen behöver du sätta "allow_extended_names=1" och använda det speciella märktaggarna för utökade WikiNamnextended name` för att namn med tecken utanför det latinska alfabetet.

Filbifogningar

[Self]Filbifogningsdirektivet tillåter att en sida har en eller flera bifogade filer. Eftersom filbifogningar kan bli missbrukade av DoS (Denial of Service)-attacker, är AttachFile ett direktiv som först måste tillåtas av wikiadministratören. För att göra detta, lägg till "allowed_actions = ['AttachFile']" till din konfigurationsfil.

Det finns också två olika lagrings/återhämtnings-modeller för filbifogningar.

 1. filbifogningar sparas "privat" och kan endast hämtas via CGI GET (via URL:er som http://wiki.net/moin/NågonSida?action=AttachFile&do=get&target=filenamn.typ).

 2. filbifogningar sparas i ett filbibliotek som är direktåtkomligt av webb-servern, utan att via MoinMoin (vilket leder till URL:er som http://wiki.net/wiki/mywiki/NågonSida/attachments/filnamn.typ).

Generellt sett är det andras tillvalet att föredra1, men gör också att extra konfigurationssteg krävs och kräver mer tillåtelser värddatorn. grund av detta är det första alternativet det som är valt som normalt. Filbifogningar sparas i "data"-filkatalogen, med filsökvägar som "<data>/pages/<sidname>/attachments/<filenamn>".

För det andra tillvalet måste du lägga till ett attachments-definition till din konfiguration. Detta är ett bibliotek som har två värden:
attachments = {
  'dir': 'C:/Moin/share/moin/htdocs/mywiki',
  'url': '/wiki/mywiki',
}

dir är filsystems sökväg till platsen var filbifogningarna ska sparas och url är den matchande URI för att denna plats. Både filkatalogerna måste finnas och kunna skrivas i av webbservern, att den kan skapa de nödvändiga underkatalogerna och filerna för fillbifogningar. Observera att du måste skapa denna filkatalog manuellt. MoinMoin skapar den inte automatiskt för dig.

Ovanstående exemel visar en typisk konfiguration för ett Windows-system som fungerar för en installation baserat den normala setup-proceduren (se HelpOnInstalling/ApacheOnWin32). För Unix, om du följer HelpOnInstalling/ApacheOnUnix, den nödvändiga konfigurationen ser ut som:

attachments = {
  'dir': '/usr/local/share/moin/htdocs/mywiki',
  'url': '/wiki/mywiki',
}
Efter att du har avslutat alla konfigurationsändringar, försök att skapa ett filtillägg för att prova om det fungerar. Om du har filsäkerhetsproblem får du antagligen en Python-traceback eller något felmeddelande.