UserPreferences

HjälpFörNybörjare


The following 309 words could not be found in the dictionary of 550 words (including 550 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

accenter   all   alla   allmänt   allow   alternativ   alternativet   alternativt   andra   annan   anpassningen   använda   användas   apostrofer   arbetar   asiatiska   att   Att   automatiskt   av   bara   behandlas   bestämt   betyder   blandade   blir   bläddra   bokstav   bokstäver   Bra   börja   börjar   databasen   del   delord   delorden   Den   den   denna   Det   det   Detta   detta   dig   du   Du   där   då   Edit   efter   eller   en   En   enkel   enkelt   enkla   ett   Ett   ettuddasidnamn   ex   exakt   exempel   exempelvis   experimentera   extended   Faq   fet   fetstil   finna   finns   Finns   fokus   frågetecken   frågetecknet   frågor   från   fungera   fungerar   funktion   färg   få   får   följer   för   För   före   förtrolig   genom   ges   Get   Godtyckliga   grava   grupp   gärna   göra   görs   hakparenteser   har   hebreiska   hela   helst   heter   Hjälp   hjälp   hur   hyperlänkar   hypertext   Här   här   icke   in   index   information   informationen   Ingen   innan   innebär   Innehåll   innehåller   inskrivna   inte   Inter   ja   just   Kan   kan   klicka   Klicka   Klickar   klickar   konceptuell   konfigurationen   konventionen   känner   Latin   latinska   leder   lista   liten   lämpligt   länk   länkade   länkar   länken   lära   läsa   Låda   lås   man   markerad   Med   med   mellan   men   Mer   mer   metoden   miljö   Minute   måste   möjlighet   names   namn   Namn   namnet   Nature   Navigering   nedan   normalt   ns   nu   nuvarande   ny   Nybörjare   När   nätverk   nätverket   något   och   också   ofta   olika   Om   om   One   Ord   ord   ordet   Plats   platser   på   referens   referensen   referera   refererar   refereras   Register   register   röd   sammansatt   Sammansatta   Sand   Se   se   Senaste   ses   sex   sida   Sida   sidan   sidans   sidfot   sidhuvudet   sidinnehållet   sidlänk   sidlänken   sidnamn   sidnamnet   sidor   Sidor   sidorna   sidornas   sidtitel   sidtiteln   sidtitlarna   Skapa   skapa   skapats   skivor   skriv   skriva   slå   små   som   sorts   speciell   speciella   språk   standarden   stil   stor   stora   stycken   ställe   större   svar   systemet   säkert   sätt   sättas   så   Sådan   sök   Sök   sökning   tas   teckenuppsättningen   Text   till   tills   tillåts   Titel   titel   titeln   Titta   två   understruken   utan   utforska   utförs   Vad   vad   val   vanliga   var   variabeln   varje   vid   vilken   vilket   vill   Vill   visas   väldigt   västerländska   Web   Webb   webben   webbplatser   Why   Wikiar   Wikimärkspråket   wikin   Wikinamn   Works   Ändringar   Önskade   Öva   ändamål   ändra   ändrar   ändring   ännu   är   även   åtkomst   öppna   öva   över  

Clear message

WikiWikiWebb

En WikiWikiWebb är en grupp-hypertext-miljö med fokus enkel åtkomst och ändring av information.

Du kan ändra vilken sida som helst genom att klicka länken "EditText" i sidans sidfot. Sammansatta ord där alla delorden börjar med stor bokstav är hyperlänkar till andra sidor. Klickar man sidtiteln i sidhuvudet (med större bokstäver, markerad med annan färg och ofta understruken) utförs en sökning efter alla sidor som refererar till den nuvarande sidan. Sidor som inte finns, men är länkade till, visas med ett frågetecken före namnet (alternativt visas länken i fet röd stil). För att skapa den sidan klickar man bara frågetecknet eller länken och man ges möjlighet att skriva in den sidan. Det är också metoden att skapa en ny sida. Skapa bara en referens till sidan, klicka referensen och skriv in sidinnehållet. (Mer information om detta finns i HjälpMedAttSkapaSidor).

Vill du har något ställe att öva , finns det en speciell sida som heter WikiSandLåda. Öva gärna den sidan tills du känner dig förtrolig med hur en wiki fungerar, innan du ändrar andra sidor.

För att läsa mer om vad en [Wiki]WikiWikiWeb är, lås om hur en Wiki fungerar [Wiki]WhyWikiWorks eller [Wiki]WikiNature. Titta också gärna sidan med vanliga frågor och svar [Wiki]WikiWikiWebFaq och [Wiki]OneMinuteWiki.

Den här wikin är också en del av ett nätverk av olika Wikiar: InterWiki-webben, vilket innebär att du väldigt enkelt kan referera till all informationen i hela det nätverket av allmänt öppna Wiki-webbplatser.

Bra platser att börja utforska en wiki är:

För att finna mer hjälp, se sidorna HjälpInnehåll och HjälpRegister.

Wikinamn

Ett WikiNamn är ett sammansatt ord, där varje delord börjar med en stor bokstav. WikiNamn blir automatiskt hyperlänkar till sidor med den titeln. Vad exakt som är en stor bokstav och vad som är en liten är bestämt av anpassningen, men normalt tillåts alla bokstäver från Latin-1-teckenuppsättningen (ISO-8859-1). Se nedan för hur asiatiska språk, hebreiska och språk med icke-latinska bokstäver behandlas.

När du klickar en sidtitel i sidhuvudet, som är en länk (t.ex. HjälpFörNybörjare den här sidan), får du en lista alla sidor som länkar till den här sidan. Detta fungerar även sidor som inte är inskrivna ännu.

Ett frågetecken före en sidlänk, eller alternativet att sidlänken är i röd fetstil, betyder att sidan inte har skapats ännu (exempelvis DetFinnsIngenSådanHärSida). Klicka frågetecknet (alternativt länken, om den är röd) om du vill skriva den sidan. En lista alla sidor som refereras till, men inte finns, kan du sidan ÖnskadeSidor.

Om du vill skriva ett ord med blandade stora och små bokstäver utan att det tas som ett WikiNamn, kan du använda konventionen med sex enkla apostrofer i ordet, ex Wiki''''''Namn. Ett alternativ är att använda två stycken grava accenter Wiki``Namn

För att lära dig mer om Wikimärkspråket, se HjälpMedÄndringar.

Godtyckliga sidnamn

Vill du skapa länkar till sidor som har namn som inte följer wiki-konventionen, kan du skriva sidnamnet mellan hakparenteser, exempelvis ["ettuddasidnamn"]. Detta kan användas för speciella ändamål det inte är lämpligt att sidornas namn följer wiki-standarden, till exempel genom att göra en lista med CD-skivor, där sidnamnet är CD:ns titel. Det kan också användas för att skapa sidnamn som innehåller icke västerländska bokstäver i namnet.

/!\ Detta är ett val som görs vid konfigurationen av wiki-systemet, det är inte säkert att det fungera. För att slå denna funktion i anpassningen, måste variabeln allow_extended_names sättas till ja.