UserPreferences

HjälpDiverse


The following 280 words could not be found in the dictionary of 550 words (including 550 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

absolut   absoluta   action   Administrativt   alltid   andra   Andra   annorlunda   anpassning   anpassningar   Anpassningsvariabeln   anrop   Användar   användas   använder   att   automatiskt   av   avsedda   begränsad   behöver   behövs   beroende   beskriv   beskrivning   bilder   bort   buggar   både   Cache   caching   Centraliserade   Changes   config   Contents   datadir   De   delad   delade   Den   den   Det   det   detalj   detaljer   detaljerat   Detta   dict   din   dokument   dokumentera   du   dubbelklickredigering   dump   där   editor   editorn   efterföljande   egen   egna   Eliminera   eller   en   Endast   ersättas   ett   Ett   ex   exakta   exempel   Farm   farm   farmer   felstavade   felstavningskoll   fil   file   filsökväg   finns   flera   flyttas   form   fortfarande   Frågor   från   fungera   fungerar   funktioner   funktionerna   följande   för   förhoppningsvis   förklara   förklaring   förled   ganska   globala   grundligt   gör   ha   hakparenteser   har   hela   helt   hjälpa   hjälpämnen   hoppa   https   hur   händelseloggning   hålla   högre   icon   ikoner   ikryssningsrutor   infogade   Innehåll   innehåll   installation   instans   Inställningar   inte   intermap   interwiki   interwikinamnet   Intra   ja   kan   karta   kod   kodbas   kommandoradverktyg   Kommandoradverktyg   kommentarfältet   kompatibilitet   Kompatibilitet   kopia   kräver   Latest   lokala   lokalt   lägg   lägga   lägsta   längst   länk   länkar   långlivade   macro   mail   makron   makrot   Mallar   mallsida   mappa   mappings   Markering   med   mellanslag   men   mer   miljö   my   många   namnhanteringen   nej   ner   Net   net   normala   notifieringsfunktioner   nu   ny   Ny   nyckeln   när   närvarande   Nät   några   och   Of   olika   om   Ommappning   optimera   optioner   ord   ovanstående   Page   pekar   platsen   plugin   prefixet   problem   processing   protokollschemat   python   Python   på   rad   Refresh   regler   rejält   rekommenderade   relativa   runt   samma   Self   senaste   server   servern   sex   sexutils   shared   Sid   sida   sidan   sidinformation   sidinformationsåtgärden   sidor   sidspår   Sidspår   sisa   självständiga   ska   skapa   skapar   smilisar   snygga   som   spara   sparad   Speciella   speciellt   specifik   statisk   statistiska   Support   support   system   således   sökfält   sökresultat   Ta   Table   tar   test   testad   tidigare   till   tillval   tillvalet   trails   träd   typiskt   Underämnen   uppslagstabell   upptäcks   utanför   Vad   Vanliga   variabler   varje   verktyget   versionen   versioner   vid   vikigt   vilket   visas   vissa   webb   wikin   wikins   Överhuvudtaget   ändra   ändringar   är   åtgärder   översätts  

Clear message

Andra MoinMoin hjälpämnen

Underämnen

Innehåll

 1. Andra MoinMoin hjälpämnen
  1. Speciella funktioner för wiki-farmer IntraNät
   1. Centraliserade anpassningar
   2. Ommappning av URL:er
  2. ATT GÖRA

Speciella funktioner för wiki-farmer IntraNät

I det följande visas hur olika funktioner kan hjälpa till att optimera din anpassning när du har flera wikis samma system eller när du använder MoinMoin i en IntraNet-miljö.
Centraliserade anpassningar
Ommappning av URL:er
Anpassningsvariabeln "url_mappings" kan användas för att mappa om absoluta URL:er till relativa eller för att ändra vissa URL-förled till andra helt annorlunda. Detta är speciellt vikigt IntraNet, när hela träd av dokument, som finns utanför wikin, flyttas runt.

"url_mappings" är en uppslagstabell i form av en python-dict, där nyckeln är prefixet som ska ersättas. Ett typiskt exempel är url_mappings = {'http://my.server.net/': '/'}, vilket tar bort webb-protokollschemat från lokala URL:er och således gör att länkar till din egen server fungerar för både http och https.

ATT GÖRA

<!> ATT GÖRA: förklara följande i detalj och lägg till mer detaljer till ovanstående beskrivning. Vad som behöver mer förklaring

Administrativt:

Kommandoradverktyg:

Kompatibilitet: