UserPreferences

Full text search for "AnvändarInställningar"


HjälpMedAnpassning/EpostStöd . . . . 2 matches

...lgänglig läggs till en extra funktion i AnvändarInställningar-dialogen. Det är fältet "[[GetText(Your...
...ck i fältet "Prenumererade wikisidor" i AnvändarInställningar. När en prenumererad sida ändras skicka...

SystemPagesInSwedishGroup . . . . 2 matches

...gister * PlatsNavigering * SökSida * AnvändarInställningar * ÖnskadeSidor * ÖvergivnaSidor * Fö...
...lpOnThemes * HelpOnUpdating * HjälpMedAnvändarInställningar * HjälpMedXmlSidor * SexCitationsTeck...

HjälpDiverse . . . . 1 match

...Sidspår ('Page trails', ett tillval) * AnvändarInställningar: ikryssningsrutor för dubbelklickredige...

HjälpInnehåll . . . . 1 match

...r och hur du använder mallar * HjälpMedAnvändarInställningar - hur du introducerar dig själv till wi...

HjälpMedMakron . . . . 1 match

... dialog för användarinställningar || Se AnvändarInställningar || ||{{{[[BR]]}}} || infoga en hård rad...

5 hits out of 388 pages searched. Needed 0.1 seconds.